دانش بیشتر زندگی بهتر
درباره وبلاگ
هادی

از بر و بچ علامه حلی
نويسندگان
صفحات وبلاگ
            

فکرشم نمیکردم اینجوری جر بخورم

مادرجون به اون جا چیکار داری ؟

تو هم شدی مثل بابات

 

مگه تو زنی به اون چیکار داری!!!!!

 

چه چیزیه لاکردار !!!!!

 

از ما که گذشت شما رو نمیدونم

آخ که چقدر به هم میاین!!!!

به این میگن smsبازی یاد بگیر!!!!

علمای برون مرزی!!!!

به این میگن خالکوبی

وای خدا حالا چیکار کنم

پدر سگ داشتی خفم مبکردی

واسه چی فحش دادی !!!!

 

رختخواب طبیعی

عجب همزیستی!!!!!

مامان بزرگ نگران نباش زود فهمیدم چیز چیه!!!!

بخارون بخارون!!!!!!

اون تو چی دارم ؟

به به عجب چیزی دارم!!!!!

خوبت شد!!!!!

چرا ریدی رو سرم!!!!!!!

به این میگن 2 آدم جو گیر!!!!!!!!

عاقبت تیکه انداختن به دختر!!!!

فقط برای آرامش!!!!!!!!!           لینک صفحه