دانش بیشتر زندگی بهتر
درباره وبلاگ
هادی

از بر و بچ علامه حلی
نويسندگان
صفحات وبلاگ
            
 

استروبوسکوپ، دستگاهی است که با استفاده از یک نور چشمک زن، اشیاء مرتعش یا در حال دوران را ثابت و ساکن به نظر می آورد. برای مثال؛ اگر نوری که 10 بار در ثانیه چشمک می زند، بر روی پنکه ای که سرعت دوران آن ده دور در ثانیه است تابانده شود، پنکه به نظر ثابت و بی حرکت می آید. هر بار که نور پنکه را روشن می کند، پنکه در همان نقطه از دوران یا گردش خود قرار دارد. بررسی یک شئ مرتعش یا در حال دوران(نظیر پروانه یا قطعه ای از موتور)، با چنین حرکت کند و آهسته ای، می تواند حرکات خطرناکی را که در  حالت عادی اصلا به چشم نمی آیند، آشکار سازد. اگر فرکانس یا بسامد نور چشمک زن دقیقا معلوم باشد، می توان از آن برای اندازه گیری یا تنظیم تندی دوران و ارتعاش استفاده کرد. در موتور اتومبیل، زمان بندی احتراق را با استفاده از چراغ یا نور چشمک زن تنظیم می کنند. تا جرقه شمع باعث احتراق سوخت می شود، دقیقا در لحظه مناسب ایجاد شود .موضوع مطلب : پژوهشی