دانش بیشتر زندگی بهتر
درباره وبلاگ
هادی

از بر و بچ علامه حلی
نويسندگان
صفحات وبلاگ
            
 

 

شاخک، زائده باریک و بلندی است که روی سر حشرات، حلزون ها یا جانوران صدف دار قرار دارد و جانور از آن برای حس کردنِ اطراف خود استفاده می کند. شاخک یا آنتن جانوران، معمولا زوج یا دوتایی است. در انتهای شاخک، اندامی برای حس لامسه، چشایی یا بویایی وجود دارد .

در سیستم راد یو یا تلویزیون، آنتن، امواج رادیویی را دریافت یا ارسال می کند. در فرستنده، سیگنال های الکتریکی به وسیله آنتن به امواج رادیویی تبدیل می شوند، و درگیرنده، وظیفه آنتن عکسِ آن است و امواج رادیویی را به حالت سیگنال های الکتریکی باز می گرداند. آنتن می تواند به شکل یک سیم بلند، یک میله فلزی و یا سازه ای شاخه شاخه از قطعه های فلزی باشد. شکل آنتن به نوع سیگنالی که باید دریافت کند بستگی دارد. از آنتن های بشقابی برای دریافت سیگنال های بسیار ضعیف استفاده می شود. بشقاب، مانند یک آینه عمل می کند و سیگنال های رادیویی را به درون و به سمت یک آنتن کوچک که در مرکز آن قرار دارد، باز می تاباند. این آنتن کوچک، سیگنال ها را تقویت می کند و به گیرنده می فرستد. بزرگ ترین آنتن بشقابی « به قطر 8/304 متر » برای دریافتِ سیگنال های رادیویی ستاره های دور مورد استفاده قرار می گیرد. این آنتن در سال 1963 در یک دره ی طبیعی در نزدیکیِ آرسیبو در پورتوریکو نصب شد موضوع مطلب : پژوهشی