دانش بیشتر زندگی بهتر
درباره وبلاگ
هادی

از بر و بچ علامه حلی
نويسندگان
صفحات وبلاگ
            

1.        راهنمای عملی پژوهش (روش تحقیق)      

    مولفان: منوچهر فضلی خانی ودیگران

2.       چگونه تحقیق و پژوهش کنیم      

         نویسنده: مریم متقی

3.      مجموعه کتابهای کارگاه خلاقیت      

      نویسندگان : مریم متقی ، مریم احدی

4.       تمرین خلاقیت(62 تمرین برای کشف خلاقترین ایده هایتان)   

      مترجم : امیر حسام صمد آقایی

5.      رنگین کمان پژوهش (ویژه دانش آموزان دوره ی ابتدایی)     

     مولفان : دکتر سلیقه دار ، دکتر مجدفر  و...

6.       40   اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری            

        ترجمه :  کریمی ، میرخانی

7.      چگونه جشنواره علمی برگزار کنیم 1        

       برگردان : رضا روحان      

     ( راهنمای آموزشی برای نوجوانان )

8.      چگونه پژوهش کنیم2 ( راهنمای آموزشی برای نوجوانان )  

    برگردان : هادی حری

9.       حل علمی مسئله3 ( راهنمای آموزشی برای نوجوانان )    

    برگردان : هادی حری

10.     آموزش سریع جستجوی منابع علمی در اینترنت(2)       

   نویسنده : مریم متقی

11.     آموزش مصور انجام پروژه علمی ( راهنمای علمی پژوهش )   

    نویسنده : مریم متقی موضوع مطلب : پژوهشی